Szakkönyvek

A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a gyógypedagógia aspektusából
Farkasné Gönczi Rita
uj-tudos-kiadvanyA 2011. év végén az Új Tudós Kiadó jóvoltából több más magas színvonalú szakdolgozat között jelent meg Farkasné Gönczi Rita A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a gyógypedagógia aspektusából című egyetemi dolgozata. A dolgozat első felében áttekinti a diszkalkuliajelenségének terminológiai fejlődését, összegzi a diszkalkulia témájával foglalkozó határtudományok eredményeit, melyek alapján újra értelmezi az eddig alkotott fogalmakat. Az új terminológiát elhelyezi a gyógypedagógia rendszerében. A dolgozat második szakaszában nemzetközi és hazai kérdőíves felmérés eredményeit elemzi, mely a diszkalkulia fogalomrendszerét, diagnosztikus eszköztárát és fejlesztési lehetőségeit tárja fel. Végül pár gyakorlati játékot mutat be a terápiás eszköztár bővítéséhez.


Diszkalkuliáról pedagógusoknak
Mesterházi Zsuzsa
diszkalkuliarol-pedagogusoknakA diszkalkuliával foglalkozó szakemberek számára régóta ismert kiadvány még mindig elévülhetetlen tudásbázis képez, ezért ajánlom az olvasók figyelmébe. A Mesterházi Zsuzsa szerkesztésében 1999-ben megjelent Diszkalkuliáról pedagógusoknak című könyv elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a matematikai hibák háteréről. Először a hibák eredetéről, a hibatkutatás múltjáról kap történelmi tájékoztatót az olvasó, majd pszichológiai oldalról kerülnek elemzés alá a matematikai hibák. A pedagógusok számára a számköröknek megfelelően fejlesztési tervek gyűjteménye segíti a munkát, végül egy esetismertető esszé és azonnal hasznosítható feladatlapok bővítik a kiadványt.