Tájékoztatók

A diszkalkulia témakörét egyszerűen bemutató dokumentumok letölthetőek, és hivatkozva használhatóak.

Brossúra a diszkalkuliáról – gyógypedagógus hallgatók projektmunkája, 2018

– gyógypedagógus hallgatók projektmunkája, 2018