Kutatás

A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a gyógypedagógia aspektusából
egyetemi szakdolgozati kutatás, 2007

Az elemező munka során a diszkalkulia fogalomfejlődését követve és a gyógypedagógia határtudományainak legújabb eredményeit áttekintve egy összegző, komplex fogalmat alkottam, amely a www.dyscalculiaport.gonczirita.hu honlap Tudomány/Fogalom menüpontjában olvasható.

Az elemzőmunkát követően a szakértői tevékenységet folytató intézmények között 2007-ben készített kérdőíves felmérés eredménye alapján több a diszkalkulia felmérését érintő információ gyűlt össze. A válaszok száma alapján a kérdőíves felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, mégis sok kérdésre és problémára világít rá. A kutatásról részletes leírás a Kutatás menüpontban olvasható.

Milyen diagnosztikus módszereket alkalmaznak a diszkalkulia területén 2007-ben?
Külföldi válaszok: Az országok nagyon eltérő válaszokkal szolgáltak. Más és más diagnosztikus eljárásokat alkalmaznak. A diagnosztikus eszközök azonosságot mutattak abban, hogy az alapvető készségeket is vizsgálják (pl. vizuális percepció, rövidtávú memória). Többségében az iskolába lépés idejét határozták meg a diszkalkulia diagnosztizálás idejének.

Hazai válaszok:a válaszadók több mint kétharmada Dékány Judit nevét említette a több szakmai fórumon publikált diagnosztizálási eljárásával kapcsolatban.A külföldi tapasztalatoktól eltérően Magyarországon egységesebb diagnosztizálási rendszer alakult ki. Ez köszönhető a képzési rendszer központosításának. Vagyis a diszkalkuliával kapcsolatos képzésekkel az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar továbbképző intézménye foglalkozik. A szakemberek munkájuk során ezzel a képzéssel találkoznak, ahol Dékány diagnosztizálási módszerét sajátítják el a hallgatók. Mindemellett Magyarországon nagyon kevés a diszkalkulia jelenségével foglalkozó szakirodalom, így nem állnak a szakemberek rendelkezésére különböző módszereket kínáló írásos anyagok.

 ORVOSI vizsgálat
 PSZICHOLÓGIAI vizsgálat
 PEDAGÓGIAI vizsgálat
 Neuropszichológia vizsgálat Snijders Omen nonverbális teszt  Informális eszköz
PET
(Positron Emission Tomography)
 Hawik teszt
(Hamburg-Wechsler Intelligenciateszt gyermekeknek)
 Dékány Judit és mtsa: prevenciós vizsgálat
 Wechler teszt számolás szubtesztje  L. Radatz : Hibaanalízis
 Frostig-teszt  I. Milz: kidolgozott felmérési eljárás
 Bender-teszt  Formális eszközök
 Goodenough-rajzvizsgálat  B. Butterworth: Dyscalculia screener
 Magatartás megfigyelés  DEMAT 1, 2, 3
 DIFER  Delazer, Girelli, Grana, Domahs: NFSZT
CFT
Rey-Osterreith Komplex Alak teszt
 Desoete, Roeyers: Aritmetikai Kognitív Fejlődési Képesség Teszt
 MAWGYI

A pedagógiai vizsgálatok sokszínűsége lehetővé teszi az ötvözött eljárás segítségével az egyre pontosabb eredmények elérését. Néhány eljárás részletesebben olvasható a továbbiakban, melyek alkalmazásához további ismeretgyűjtés, adaptálási eljárás szükséges.

Az egyetemi szakdolgozat teljes egészében megjelent az Új Tudós Kiadó jóvoltából a 2011. évben Tudomány – Felsőfokon című könyvben.
A szakdolgozat kivonata olvasható a Gyógypedagógiai Szemle 2008/3. számában, amely IDE klikkelve a GYOSZE online felületén elérhető.