A diszkalkulia fogalmának dilemmái 2.

A diszkalkulia jelensége a gyógypedagógia és határtudományainak eredménye alapján komplex fogalom. Minél részletesebben vizsgálunk egy problémakört, annál pontosabb leírást készíthetünk,

1 2 3