Diagnosztika

A diszkalkulia megállapítására Magyarországon nem áll rendelkezésünkre sztenderdizált teszt vagy vizsgálati eszköz. Akkor mit lehet tenni? A meglévő, bejáratott eszközállományt alkalmazni,