Természetes testkép

A diszkalkulia reedukáció során hangsúlyos szerepet kap a testkép és testséma fejlesztése, melyhez rengeteg fejlesztőjátékot dolgoztak ki a szakemberek. A