A diszkalkulia fogalmának dilemmái

A diszkalkulia jelenségének interdiszciplináris meghatározása egyet jelent számomra a holisztikus emberszemlélettel. Nem tekinthetünk a területre csupán egy tudományterületről, mint ahogy a specialista orvos is tévedhet, ha egy tünetegyüttesre a csak a szűk ismereti szegmensén keresztül tekint.

Vagyis döntenünk kell, hogy teljességében szemléljük a diszkalkulia területét vagy specialistákká válunk. Ez a kérdés tovább bővül a gyógypedagógia teljes spektrumában. Tekinthetünk-e egy személyre mint szakterület által támogatott?

A diszkalkulia fogalmának térképe több további szakmai kérdést vet fel. Érdemes rajta elgondolkodni elméleti és gyakorlati szinten.

www.dyscalculiaport.gonczirita.hu

diszkalkulia fogalmi térképe- Dyscalculiaport