Diszkalkulia a határtudományok aspektusából

A diszkalkulia fogalomkörét meghatározó határtudományok eredményei folyamatosan szűkítik és pontosítják a jelenséget. Kérdés, hogy a terminológia fejlődése által kieső matematikai képességzavarok mely csoportosítási területhez kapcsolódhatnak – tanulási nehézség, tanulási zavar, stb.

A határtudományok eredményei alapján a diszkalkulia az általános intelligenciaszintet nem érintő, a matematikai teljesítményben bekövetkező zavar, melynek oka a neurológiai struktúrát ill. funkciót érintő eltérés, örökletes és / vagy szerzett sérülés eredményeként. A diszkalkulia megjelenésének formáját, méretét, kiterjedtségét a környezet nagy mértékben befolyásolja, de nem képez oksági tényezőt (pl. családi szokások, fejlesztési módszerek). /F. Gönczi, 2007/