Kérdések a diagnosztika területén

A diszkalkulia megállapítására Magyarországon nem áll rendelkezésünkre sztenderdizált teszt vagy vizsgálati eszköz. Akkor mit lehet tenni?
A meglévő, bejáratott eszközállományt alkalmazni, fejlesztgetni, pofozgatni, más eszközök részfeladatait adaptálni.
Kérdés, ha lenne egy sztenderdizált teszt, miben nyújtana segítséget. A valódi és áldiszkalkulia feltárásához? Ahhoz ott vannak a neuropszichológia agykutatással foglalkozó vizsgálatai (pl. fMRI).
Hol van a gyógypedagógiai diagnosztika szerepe ezen a területen? Talán a pedagógiát megsegítő terápia részfeladatinak meghatározásában. Ebben az esetben viszont kérdéses, hogy valóban diszkalkuliáról beszélhetünk, vagy inkább a német nyelvterületen megfogalmazott számolási zavarról (rechenschwäche), mely bővebb kört foglal magába. Ha ez a helyzet áll elő, akkor viszont a diagnosztikus eszközünk nem hivatott a tanulói populációban hitelesen szűrni, és meghatározni az érintett populációt.
Mi lehet gyógypedagógia tudomány oldaláról a célunk egy pedagógiai vizsgálati eszközzel?