Gyöngy TIR, vagyis a tér-idő-ritmus egysége és a gyöngyök világa

Elméleti háttér
A diszkalkulia említése kapcsán mindig előkerül a téri és idői tájékozódás zavara, melyhez harmadik elemként társul a ritmus zavara. Hogyan is kapcsolódik a mindez a matematikához és a számolási zavarokhoz?
Az előzőekben a Matematika térben és időben illetve a Lateralitás a matematikában című bejegyzésekben megfogalmazottak alapján a gyermek a térben való időhöz és ritmushoz kötött tevékenységeken keresztül jut a részképességei fejlődését szolgáló tapasztalatokhoz.
A folyamatos pakolás végigkíséri az emberi életet, így állandóan megújuló motivációt jelent. Viccesen a következőkben foglalhatom össze:

Élet pakolás
0-2 éves : Ismerkedem a világgal és rendszerével
3-16 éves : Rám szóltak a kupi miatt.
18-24 éves : Jó benyomást kell keltenem.
24-70 éves : Rendet kell tennem az életemben.
70- :  Elosztom, amim van.

 A pakolás mellett viszont van egy másik kiemelten ajánlható játék: a GYÖNGY

A gyöngyfűzés a számunkra fontos három terület mellett sok más képességet támogat, mint például a szem- kéz koordinációt, finommotorikát, türelmet, koncentrációt. És mindezek mellett nem csak fűzni, hanem pakolni is lehet a gyöngyszemeket!

A gyöngyfűzés lehetőséget teremt a mozgásban megjelenő ritmus hoz hasonló ütemesség vizuális megjelenítésére, ezért is különösen ajánlott fejlesztő eszköz.

A játékot és a tanulást a gyermekek igen széles életkori területén biztosítja.

Hogyan válik az ártatlan gyöngyfűzés fejlesztési tevékenységgé? Tudatosan tervezzük a feladatokat a gyermek képességeihez igazítva, és mindig egy kicsivel kérünk bonyolultabb formát a már megszokotthoz képest. Nézzünk rá gyakorlati példákat.

 Gyakorlati ötlet

Gyöngyfűzés
– Spontán gyöngyfűzés (nincsenek szabályok)
– Azonos színű vagy formájú gyöngyök fűzése (kép felső gyöngysora)
– Egy változós gyöngyfűzés (vagy forma vagy szín – kép 2. gyöngysora felülről)
– kétváltozós gyöngyfűzés (kép 3. gyöngysora felülről)
– Többváltozós gyöngyfűzés (kép alsó gyöngysora)

Halmazok képzése tálkákba
– Azonos színű vagy formájú gyöngyök gyűjtése
– Kétváltozós gyöngy gyűjtése és összehasonlítása (pl. kék és piros gyöngyök gyűjtése tálkákba)
– Többváltozós gyöngy gyűjtése (az előzőhöz hasonlóan pl. kék, piros, zöld, sárga gyöngyök válogatása)
– Halmaz metszetek képzése a gyöngyök kétféle tulajdonságának figyelembe vételével (pl. kék – gömb)

További ötletek
– párosítás (felmutatok a halomból egyet, keress pont ilyet, vagyis keresd a párját)
– alapműveletek gyakorlása fűzéssel, pakolással, szerepjátékok során
– negatív számok gyakorlása gyöngyfűzéshez gyöngy beszerzéssel (hiány, szükséglet megfogalmazása)

Végül egy kis kedvcsináló – gyöngyfűzés már kisgyermek korban