Mese minden estére! – A tudás és magatartás másfél éves elmaradását küszöbölheti ki

A címben szereplő eredmény nem légből kapott, hanem kutatásokok eredménye. Nagy József megfogalmazása alapján például a relációszókincs elsajátítási különbsége az eltérő érésnek és a nyelvi környezet intenzitásának következménye. A családi nevelést érintő kérdőívben szereplő, a mese  olvasási gyakoriságot mérő kérdés válaszai és a gyermekek Difer relációszókincs alteszten nyújtott eredménye alapján együtt járás volt tapasztalható: a mese naponta és a szinte soha nem olvasó családok azonos életkorú gyermekei, a címben szereplően, tudásuk és magatartásuk tekintetében egyaránt másfél éves különbséget mutattak.

Látható, hogy a mese a nyelvi fejlődés nélkülözhetetlen eszköze. Mégis akkor, miért került be a matematikával foglalkozó blogba? Mert a már említett Difer vizsgálat alapján az elemi számolási készség fejlettségének több mint feléért felelős a többi készség. Vagyis a matematika nem csak a számok világából épül fel, hanem a nyelvi kapcsolatok felismerése, használata is jelentős.

Elemi számolási készség

Az elemi számolási készséget 6 alegységben állapították meg. 1) Számolás 21- ig, 2) Számkörök átlépése, 3) Számlálás visszafelé, 4) Manipulatív számolás, 5) Számkép felismerése, 6) Számolvasás. Az alterületek eltérő ütemben fejlődik minden gyermek esetén,  ugyanúgy, mint a mozgás. A hat terület egymásra épül, például a 21- ig történő számlálás képezi a későbbi számkörökön történő átlépés alapján. A visszafelé számolás fejlődésének mértéke egybe esik a számkör bővítésével. A Stanislas Dehaene által vizolt mentális számegyenes automatizált használata nem csak a növekvő, hanem a csökkenő számsor esetében is nélkülözhetetlen, az alapműveleti számolási készség fejlődéséhez. Az elemi számolási készség területeinek be nem gyakorlása a későbbi iskolai években majd behozhatatlan lemaradást eredményez. A 3. osztályfokra szinte az összes gyermek eléri az elemi számolás szintjét, melyre épülve az adott évfolyamon már az alapműveleti számolási, mértékváltási, szövegesfeladat megoldási készség fejlődése zajlik (Józsa, 2003).

További információk a Diferről és az arra épülő fejlesztésekről
egyben a cikk felhasznált irodalma

http://edu.u-szeged.hu/kkcs/hu/koszonto
– Józsa Krisztián (2003): A számolási készség fejlesztése . In Dubiczné Mile Katalin és Farkas Isvánné (szerk.): Az általános iskola alapozó szakaszának megújítása. FM Ped. Szakm. és Szakszolg. Intézet, Székesfehérvár, 27-44.
– Nagy József (szerk.) (2004): DIFER Programcsomag – Az elemi alapkészségek fejlődése 4-8 éves életkorban, Mozaik Kiadó, Szeged