15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 1. rész – diszkalkulia diagnosztika módszerei

A rendelet alapján pontosan körülhatárolták a különböző területek vizsgálati eljárásainak sorát. A jelen bejegyzés során a diszkalkuliát érintő táblázat kerül bemutatásra.

A következő bejegyzések a jogszabályt mutatják be részleteiben.