Adventi naptár és diszkalkulia terápia

Az ünnepek mindig lehetőséget teremtenek a matematikai készség fejlesztésére. Az Advent kiemelt szerepét a hosszú időre elnyúló előkészület és várakozás adja. A mindennapok matematikai tárházát biztosító alkalomra ma már szakmaelméleti szempontból mosolyogva tekintek. Miért is?
A Stanislas Dehaene által megfogalmazott hármas kódolási rendszer tökéletes gyakorlóterepe lehet a jól megválasztott módszertannal és eszközökkel kialakított adventi tevékenységsor. A projektben gondolkodó szülők és pedagógusok számára is kánaánt jelent ez a lehetőség. A kettőt ötvözve pedig projekt munkában nyílik lehetőség a matematikai készségek gyakorlására.

Advent és analóg mennyiség reprezentáció
avagy a belső gondolati számegyenes
Az adventi naptár jól megválasztott formája valóban egy számegyenesre hasonlít, amit minimum 24 napon poszter módszerrel folyamatosan lát a gyermek, így indirekt módon épül be a számegyenes képe. Ebben az esetben nem a megszokott kalendáriumokra gondolok, melyet a boltokban kapni, vagy a falra akasztott fenyőfán található kis csomagok özönére. Ezek inkább a számkép felismerését támogatják, hisz az 1-től 24-ig látható számok halmazából kell megtalálni az éppen aktuális. Ez már magasabb készségszint, hisz már meglévő belső számegyenes biztos használata teszi lehetővé, hogy a káoszban mindig megtalálja a személy a sorrendben következő számot.
keresztül
A diszkalkulia terápia vagy otthoni segítségnyújtás során inkább a valóban számegyeneshez hasonló adventi naptárt javaslom, ami a számok egymás utániságát folyamatosan reprezentálja. A lineárisan elhelyezett meglepetés tárolók bármiből készülhetnek, lehetnek nyitottak vagy zártak a gyermek kíváncsiságától függően. A lényeg a számegyenes kinézet! A idői tájékozódást is támogatjuk a linearitással, hisz időben az események egymás után következnek. Nálunk a 6. wc guriga tárolón Mikulás képe, míg a 24. karácsonyi tárolón egy fenyőfa szerepel. Ezáltal a személy megéli az események közeledtét, a napok egymást követő múlását. A diszkalkuliát mutató személyek esetében az idői tájékozódás zavart, számukra egy vizuális reprezentáció segítséget jelent. Mindemellett a téri tájékozódás és lateralitás (jobb – bal irányok megkülönböztetése) területén is folyamatos gyakorlási lehetőséget jelent a lineáris naptár.

Vizuális arabszám formátum,
avagy a látható számok
A lineáris adventi naptár a számképeket biztonságos, megszokott számszomszédai környezetében mutatja, ezáltal a számemlékezet támogatott. Mindemellett egy nagyobb, színes gémkapoccsal, esetleg arról fonalon lógó gesztenyével jelezhető, hogy melyik napnál tart a várakozás. A jelző tárgy adott számhoz helyezése támogatja a számképének memorizálását.

Auditoros verbális szókeret,
avagy a hallható számok
Az adventi naptárban elhelyezett meglepetések keresése lehetőséget teremt, hogy az adott szám neve többször elhangozzon, így erősítve az ismeret beágyazódását.

Adventi naptár csoki nélkül
Az édességeket én is kedvelem, fejlesztés során be is vetem, mint motivációs eszközt. Mégis az adventi várakozást hosszúnak tartom ahhoz, hogy minden nap édességgel lássam el akár a gyermekem, akár más személyt. Egyszerűen más motivációt állítok középpontba. Nálunk az alkotás, díszítés lett a vezérelv. Minden tárolóba csoki helyett egy kis matricát helyezek el, amit egy előre elkészített fenyőfa rajzra lehet ragasztani. Ezáltal a gyermek átéli a fa díszítését két dimenzióban. Az aktuálisan őt érdeklő témát dolgoznak fel a képek (tavaly Thomas volt, idén állatok), a gyermek pedig maga dönt a díszítésről. Ez valóban az ő fája lesz.

Közös alkotás
A szülők és szakemberek számára biztosan már többször átélt közös alkotás megadja a közös élmények újabb elemét. Itt a lehetőség a saját elvárások elengedésének, és a gyermek valós képességeihez igazított közös munkának.

Nem kell más hozzá:
– 24 wc guriga
– hosszú fonal
– gesztenye vagy más lógatható tárgy (én a természetesben hiszek)
– gémkapocs
– lapon fenyő rajza
– 24 kis matrica