Diszkalkulia című továbbképzés akkreditációja az ELTE BGGYK GyTK keretében

Az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központja jelenleg akkreditációs eljárás keretében dolgozza ki a Diszkalkulia című 60 órás szakmai továbbképzését. Az akkreditációs dokumentáció elkészítését Farkasné Gönczi Rita szakmai vezetésével több a területen jártas szakember állítja össze: Bolla Veronika, Nyesténé Szabó Ottilia.
Az akkreditációs eljárástól függően már tavaszra tervezik az első képzés indítását.