Lépésről lépésre, avagy a fokozatosság elve a játékban

A diszkalkulia terápia esetén, mint minden más terápia kapcsán az egyik kiemelt szempont a fokozatosság elve. A fejlesztési szempontok a Gyakorlat/Fejlesztés oldalon oldalon találhatóak, melyek közül most a fokozatosság elvével foglalkozunk.

A fokozatosság elve átszövi a terápiás munkát. Alkalmazható a feladatokon túl az új ismeret bevonására, az önálló munka mértékének növelésére, az önellenőrzés megvalósítására, a ismeretanyag mennyiségére vagy akár a fejlesztési időre vonatkozólag.

Ez a bejegyzés a játékok kapcsán foglalkozik a fokozatosság elvével. Hogyan szintezhető egy egyszerű vizuális emlékezetet fejlesztő feladat? Nézzünk rá egy példát.

Vizuális emlékezetet fejlesztő tárgy eltakaró játék
Néhány sorba az asztalra helyezett tárgyat eltakarunk egy anyaggal vagy lappal, és megkérjük a gyermeket, hogy mondja vissza. A feladat során a gyermek vizuális percepciója és vizuális emlékezete aktivizálódik.

Ha nem megy a feladat megoldása… haladjunk lépésről lépésre
Egyszerűen megmondhatnánk a gyermeknek a megoldást, de ezzel meggátolnánk a fejlődési lehetőséget. Helyette a fokozatosság elvét használva felmérjük a képességét, és utána apró lépésekkel növeljük a teljesítményét. Hogyan?

Adjunk támogatást!
Segítsük a megoldásban apró segítséggel. Például:
– engedjük hosszabb ideig nézni a tárgyakat,
strukturáljuk a teret, támogassuk rámutatással a tárgyra fókuszálást.
Átlépve a vizuális percepció és emlékezet területét, támogatva a feladatmegoldást:
mondassuk ki a személlyel hangosan a tárgyak nevét (akusztikus megtámogatás),
– a tárgyakra mutatva mondjuk ki a tárgyak nevét (fókusz és akusztikus támogatás),
– a tárgyak neveinek kimondásához adjunk egyéni ritmust vagy dallamot,
– a letakart tárgyakat tapintsa sorra.

A feladat során egyre több modalitást emelünk be a feladat megoldása során. A fejlesztést végző szakember ezáltal meg tudja állapítani, hogy a gyermek milyen támogatást igényel még a feladathelyzetben, és ezeket kis lépésben lebontva eljut a vizuális emlékezet aktivizálásához.

A vizuális emlékezeti feladat nehezítése
– elemszám azonos, a tárgyak különböznek minden tulajdonságukban (forma, szín, anyagminőség),
– az elemszám azonos a tárgyak egy tulajdonságokban azonosak,
– az elemszám azonos a tárgyak két tulajdonságban azonosak, vagy közel azonosak (pl. egy szín árnyalatai),
– a tárgyak elemszámának növelése