Diagnosztikai Előszűrő eljárás a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatának felvételéhez (E-DPV)

A diszkalkulia felismeréséhez nyújt szűrőeszközt Dékány Judit és a Diszkalkulia Kutatócsoport. A www.dyscalculiaport.gonczirita.hu oldal fontosnak tartja, hogy a következő leírással megismerjék a szakemberek az E-DPV- t. Olvassák haszonnal a cikket!

Diagnosztikai Előszűrő eljárás a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatának felvételéhez (E-DPV) Az E-DPV jelenleg megjelenő változata (pendrive és nyomtatott Előszűrő és pontozó űrlapkollekció) kisiskolás (1/II-4/II. osztályfokon tanuló) gyermekek diagnosztikus és fejlesztési célú mérését szolgálja. A mérőanyag a Dékány–Juhász-féle diszkalkulia pedagógiai vizsgálat (neuro)pszichológiai kutatásokkal alátámasztott, megújított, bemért és objektív változatának (DPV 2.) több évtizedes diagnosztikai és terápiás tapasztalatán alapuló Előszűrő eljárása (DPV 2. komplexen mérő törzsfeladatai). Megfelelő alkalmazása a DPV mélyreható ismeretére épít.

Óvodáskorú gyermeknél az esetleges tanulási probléma kialakulásának minél hatékonyabb megelőzése érdekében, egyúttal idői terjedelme okán előszűrésként a teljes DPV 1. mérőanyagot javasoljuk alkalmazni.

A kisiskolások számára készült előszűrő anyag – szűrő jellegéhez mérten megőrizve a DPV neurokognitív hátterét, koncentrikus felépítését és komplex gyógypedagógiai vizsgálati szemléletét − nem csak az egyes, legfőképp terápiarezisztens numerikus részterületeket, a szám- és számolási feldolgozást méri, hanem feladat- és eszközválasztása révén igyekszik minél átfogóbb képet nyújtani a gyermek matematikai képességeiről, készségeiről és a nem matematika-specifikus kognitív funkcióiról, gondolkodási stratégiáiról, kompenzációs mechanizmusairól is.

A korszerű Diagnosztikai Előszűrő eljárás törekszik mérhetően elkülöníteni a nem megfelelő oktatás vagy környezeti hátrány okozta matematikai alulteljesítést, elmaradást, valamint súlyossági fok szerint a matematikatanulási nehézséget és a fejlődési diszkalkulia mint tanulási zavar gyanúját. Diszkalkulia gyanú esetén a teljes DPV mérőanyag felvétele indokolt (a teljesebb körű hibaelemzés és az egyénre szabott fejlesztés célzottabb meghatározása érdekében is).

A kvalitatív és a kvantitatív elemzés lehetővé teszi az alap- és felülvizsgálat során a fejlesztésorientált állapotmegismerést, diagnosztikus mérést és az egyénre szabott intervenció megtervezését, amely alapját jelentheti az óvodás és kisiskolás korú gyermekek hatékony egyéni vagy kiscsoportos matematikai fejlesztésének.

Kívánunk Kollégáinknak az E-DPV-vel vidám, örömteli és szakszerű diagnosztizáló-fejlesztő munkát!
Dékány Judit és a Diszkalkulia Kutatócsoport

Az E-DPV 1-2. (pendrive és nyomtatott E-DPV 2. Előszűrő és pontozó űrlapkollekció) br. ára: 10.160.-Ft.
A vizsgáló űrlapok gyűjteménye külön is utánrendelhető, br. ára: 4.620.-Ft.
Logopédia Kiadó, 2019