SZÁMOLJUNK EGYÜTT! című cikk a MAGYE 2018. évi tanulmánykötetében

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2018. évi Országos Szakmai Konferenciáján a Számoljunk együtt! – a számolási zavarok leküzdéséért! című a diszkalkuliával foglalkozó workshopon Farkasné Gönczi Rita és Szabó Ottilia gyógypedagógusok tartottak elméleti és gyakorlati ismeretátadást a szakemberek számára.
A workshopról készült cikk (45-52.old) tárgyalja a diszkalkulia definícióját, helyét a klasszifikációs rendszerben, a Farkasné Gönczi Rita által vezetett doktori kutatás néhány eredményét, a hibaanalízis módszerét, a terápia szakmai hátterét és szempontjait, a diszkalkulia terápiájának egy lehetséges alternatíváját, melyet Szabó Ottilia dolgozott ki. A tanulmánykötet, melyben a cikk megjelent, letölthető a könyvtár/szakcikke menü pontban, ahol további cikkek olvashatóak a diszkalkulia témájában.