Diagnosztika

Szakértői vizsgálat menete
3 éves kor alatt a megyei/fővárosi szakértői bizottságokhoz, 3 éves kortól a lakhely/kerület szerinti járási/kerületi pedagógiai szakszolgálatokhoz fordulhat gyermekével a szülő, vagy a szülő egyetértésével, a gyermeket nevelő ill. oktató intézmény.

A szakértői vizsgálattal és a többlet kedvezményekkel kapcsolatos további jogszabályi információk elérhetőek a Hírek jogszabály címkéje alatt. A következőkre kap választ a bejegyzésekből:
– a szakértői vizsgálat indításának körülményei, dokumentuma,
– a szakértői vizsgálat menete és a hozzá kapcsolódó határidők,
– a szakértői vélemény,
– a felülvizsgálati kérelem,
– a kedvezmények mértéke, formája.


A diszkalkulia diagnosztika részei

 • általános bázisképességek vizsgálata
  • taktilis – kinesztetikus észlelés
  • testséma, lateralitás
  • nagymozgás
  • finommozgás
  • vizuális észlelés
  • téri orientáció
  • verbális – akusztikus észlelés
  • auditív észlelés
  • szerialitás, intermodalitás
  • beszéd
  • figyelem
  • koncentráció, munka magatartás
  • emocionális és szociális viselkedés
  • gondolkodás
 • matematikai bázisképességek vizsgálata
  • osztályozás
  • mennyiségészlelés
  • mennyiség – számjegy – számnév egyeztetése
  • mennyiségállandóság
  • megegyező mennyiségek
  • egy az egyhez rendelés
  • matematikai fogalmak
  • időismeret
  • számlálás
  • a számlálás ordinális összetevője
  • összeadás és kivonás művelet értelmezése
 • matematikai teljesítmény vizsgálata

A három terület egzakt feltárása képezi alapját a fejlesztési cél és terv meghatározásának (a személy várható fejlődési íve, a fejlődés kontrollja). A felhasznált diagnosztikus eljárás célja szerint megkülönböztetünk informális és formális vizsgálati eszközöket.

Ugrás az oldal elejére.