Szakcikkek

Számoljunk együtt! – a számolási zavarok leküzdéséért
Farkasné Gönczi Rita – Szabó Ottília
A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 2018. évi Országos Szakmai Konferenciájáról készült tanulmánykötetben szereplő cikk bemutatja a diszkalkulia hazai diagnosztikájának nem reprezentatív képét, és egy alternatívát a történetbe ágyazott vizsgálati lehetőségről. A cikk második egysége a terápia lehetőségeit, kereteit mutatja be.
Gyógypedagógia – dialógusban Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek egyéni megsegítésének lehetőségei című tanulmánykötet 45-52. oldala


Alapismeretek a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról
Polgárdi Veronika – Láz Csabáné – Dékány Judit
A cikk elérhető a Gyermeknevelés online folyóirat 2018/1. számában.


A diszkalkulia terápiájában alkalmazható képi  problémareprezentációs stratégiákról
Szabó Ottilia
A cikk bemutatja a diszkalkulia egyik terápiás lehetőségét, a problémareprezentációs stratégiát tartalmazó Dyscalculine programot.
A cikk elérhető a Logopédia II. évfolyam 1. számában (2017).


Diszkalkulia és nyelvtanulás
Czener Júlia
A cikk bemutatja a Numerikus Feldolgozás és Számolás Teszt (NFSZT) és az Aritmetikai Képességek Kognitív Fejlődése (AKKF) tesztek eredményeit a nyelvtanuláshoz szükséges készségek tükrében. A cikkben felmerülő szakmai kérdés, hogy az AKKF teszt alkalmas lehetne-e a vizsgált személyek nyelvtanulási esélyeinek bejósolására.
A cikk olvasható az Iskolakultúra 2015/11. számában.


A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) (A Dékány–Juhász-féle diszkalkulia pedagógiai vizsgálat sztenderdizált változata) (3. rész)
Polgárdi Veronika
A pótlás, bontás, alapműveletek szubteszt első részének leírása olvasható, valamint továbbra hangsúlyt kap a részfeladatok, a számolásban résztvevő fő numerikus és az egyéb, nem matematika-specifikus rendszerek strukturált kapcsolata. A cikk részletezi a DPV (differenciál-diagnosztizáló tevékenység) által a fogalmi diszkalkulia terén analizálható tipikus hibákat és a megfigyelhető részképesség-gyengeségeket, hogy azt követően hatékony, célzott terápia váljon lehetővé.
A cikk elolvasható a Gyógypedagógiai Szemle 2015/1 számában.
Az ELTE Reader felületén pdf formátumban letölthető az érintett lapszám.


A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) – Ismertető a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél (2. rész)
Csonkáné Polgárdi Veronika és Dékány Judit
A diszkalkulia területén kiemelkedően fontos cikk jelent meg a Gyógypedagógiai Szemle 2013. évi 2. számában. Csonkáné Polgárdi Veronika és Dékány Judit bemutatja a szakma által hosszú idő óta áhított első magyar standardizált diszkalkulia diagnosztikus eszközt.
Az ELTE Reader felületén pdf formátumban letölthető az érintett lapszám.


Ismertető a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél (1. rész)
Csonkáné Polgárdi Veronika
A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) gyógypedagógiai vizsgáló eljárás, az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény diszkalkulia munkacsoportja által kidolgozott Dékány–Juhász-féle diszkalkulia pedagógiai vizsgálat neuropszichológiai kutatásokkal alátámasztott, megújított és sztenderdizált változata. A cikksorozat első része az elméleti hátteret mutatja be, így többek között a fogalmi meghatározást, a vizsgálat koncepcióját. A cikk a Gyógypedagógiai Szemle 2012/4 számában jelent meg.
Az ELTE Reader felületén pdf formátumban letölthető az érintett lapszám.


A numerikus képességek zavarai és diagnózisuk
Krajcsi Attila
A Gyógypedagógiai Szemle 2010/2 számában megjelent cikk áttekintést nyújt a numerikus képességek elméletéről, a fejlődési diszkalkulia okairól, tüneteiről, a diagnosztikai eszközökről.
Az ELTE Reader felületén pdf formátumban letölthető az érintett lapszám.


Diszkalkulia a gyógypedagógia és határtudományai aspektusából
Farkasné Gönczi Rita
A diszkalkulia fogalmi fejlődésének bemutatását követően a határtudományok eredményei alapján történő újra határozása. A témáról bővebb információ a honlapon belül a Tudomány/Fogalom menüpontban olvasható, illetve a Gyógypedagógiai Szemle 2008/3 számában.
Az ELTE Reader felületén pdf formátumban letölthető az érintett lapszám.


Ugrás az oldal elejére