Diszkalkulia a négyzetrácson

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézete 2023. június 28-án 4 órás műhelyfoglalkozást szervezett a dél-alföldi régió szakemberei számára.

A műhelyen 20 fő vett részt ingyenes, akik Farkasné dr. Gönczi Ritával közösen gondolkodtak a diszkalkuliáról. A közös időben megismerték a diszkalkulia tudományos eredményekre alapozott definícióit és klasszifikációját, majd közösen elemezték a megjelenő tünetek kombinációit. A műhely második felében a fejlesztő tevékenységhez gyűjtöttek és elemeztek gyakorlatias formában tevékenységeket, illetve a köznevelésben alkalmazható differenciálási lehetőségeket. A közös munka során a hangsúlyosan megjelenő általános iskolás korcsoporttól kinyúltak az óvodás és a felnőtt korosztály irányába. A közös munka zárásaként az előadó kiadvány gyűjteményt küldött a résztvevők számára, amely alapján tovább tudnak mélyülni a témában.

Néhány téma, amely előkerült a műhelyben:

  1. Mennyire hat a környezet a diszkaluliával diagnosztizált tanulóra?

A diszkalkuliával diagnosztizált tanuló matematikai teljesítménye elmarad a korcsoportjától elvárttól, vagyis a számolással kapcsolatos helyzetekben frusztrációt él(het) meg. Hosszú távon a stresszhelyzetek elkerülési mechanizmusokat erősítenek fel, amely végül a magatartásban is megjelenhet, mint például a visszahúzódás vagy egyéb viselkedés probléma. A közvetlen környezet kifejezett elégedetlensége, csalódása a meglévő teljesítménnyel kapcsolatban tovább fokozza a stresszt, és így tovább erősíti a tanuló önbecsülésének sérülését. Ezt nevezzük negatív tanulási spirálnak vagy “ördögi körnek”.

2. Hogyan differenciálhatunk az órai munka során?

A válasz igen árnyalt, mert korosztálytól, csoportdinamikától, oktatási módszertől, oktatói létszámtól is függ, hogy a differenciálás melyik formáját érdemes alkalmazni. Ennek megfelelően a legegyszerűbb differenciálás például a házi feladatok mennyiségének vagy nehézségének egyénre szabása.

Eszközök a Diszkalkulia a négyzetrácson című műhelyfoglalkozáson használt eszközökről