Tünetkép

Diszkalkulia tünetei kisgyermek korban
– túl lassú vagy túl gyors mozgásfejlődés,
– mozgásfejlődési elemek kimaradása (pl. nem mászik),
– nagymozgás és finommozgás ügyetlensége,
– koordinációs zavarok,
– ritmus zavarok (pl. mozgás, beszéd ritmusának összerendezése),
– késői beszédfejlődés,
– szegényes szókincs.

Ezek a tünetek több más tanulási zavarnak lehet előjele, ezért lehet a diszkalkulia tekintetében is kiemelt.

Diszkalkulia tünetei óvodás korban
– nem érdeklődik a számok iránt,
– nem szívesen számol,
– nem tudja megmutatni a számokat az ujján tízig,
– nem tud elszámolni az ujjain tízig,
– a számjegyek felismerése nehézkes,
– a számfogalmat nehezen hozza összefüggésbe a valós mennyiségekkel (pl. 2 – kettő virág),
– az egyszerűbb matematikai fogalmak használata nehezített (pl. nulla, sok, kevés),
– nehezen idézi fel a számokat,
– testén, síkban, térben nehezen tájékozódik,
– jobb – bal lateralitás zavart mutat,
– idői tájékozódás zavara (pl. napszakok, hét napjainak hibás felidézése, alkalmazása),
– nem érzi a ritmust (pl. nem szereti a verset, mondókát, dalt),
– nehezen jegyez meg utasítás sorozatot,
– fejletlenebb komplex mozgás elsajátítás (pl. biciklizés),
– kerüli a konstrukciós-, a memória-, a társasjátékokat.

Diszkalkulia tünetei iskolás korban
– számlálásnál felcseréli, kihagyja a számokat,
– azonos hangzású vagy látványú számokat felcseréli,
– a mennyiségek becslése nehezített,
– számlálása egyenetlen ritmusú,
– ujjain számol,
– a számokat nem tudja visszaidézni,
– a helyiérték használata bizonytalan,
– kevés matematikai fogalmat ismer és alkalmaz,
– nem érti a matematikai jeleket, műveleteket, szabályokat,
– nem ismeri fel globálisan a mennyiségeket,
– nincs mennyiség-állandósága (pl. azonos mennyiség különböző elhelyezésben),
– műveletvégzéskor a maradékot nem jegyzi meg,
– a mérési feladatok nehezítettek,
– a szöveges feladatokat nehezen vagy egyáltalán nem tudja értelmezni,
– a szöveges feladatok megoldásához szükséges műveletet nem tudja alkalmazni,
– a matematikai problémamegoldó képessége nehezen vagy nem fejleszthető,
– testén, síkban és térben nehezen tájékozódik,
– idői tájékozódása nehezített,
– nehezen olvassa le az analóg órát,
– nehezített a sorrendek megtartása, megjegyzése,
– a térképek olvasása nehezített,
– nehezített a lényegkiemelés,
– a tervezést igénylő feladatokat, játékokat kerüli,
– a kudarcok miatt nehezen motiválható.

Diszkalkulia tünetei felnőtt korban
– a fejszámolás nehézséget okoz,
– a matematikai fogalmak elsajátítása nehezített,
– a becslést igénylő feladatok nem mennek,
– a pénzgazdálkodás nehezített,
– nehezen tájékozódik térben (pl. térkép, közlekedés),
– feladatlista sorrendjét nem képes fejből teljesíteni,
– gyenge problémamegoldó képesség.

A diszkalkulia felnőttkori megjelenéséről tapasztalati szakértők számolnak be az Életek menüpont alatt.

Ugrás az oldal elejére.