Terápia

A diszkalkulia terápia a diagnosztikai eredményre épülve folyik. A gyermek meglévő képességeire alapozott a zavart vagy hiányos képességskála fejlesztő eljárása.
A terápia elsődleges célja a negatív tanulási struktúra, vagyis „ördögi kör” átalakítása pozitív tanulási struktúrává.
A fejlesztés szempontjai közé tartozik a terápiás foglalkozások kiindulópontja mindig a diagnosztikus eredmények, a meglévő ismeretekre építkezés, a lépésről lépésre haladás, a cselekedtetéssel multimodális ismeretszerzés biztosítása, majd későbbi absztrahált tudássá alakítása, egyénre szabott feladatok.

A gyermek teljesítménye gyenge a matematika tantárgyból, melyet esetleg a pedagógus lustaságnak, figyelmetlenségnek tulajdonít. Egyre erősebb nyomás nehezedik a gyermekre, akinek jelentősen nő a szorongása és csökken környezete hatására az önbizalma. Állandóan aggódni fog, hogy elhibázza tevékenységét, és ezáltal teljesítménye tovább romlik. Az ördögi kör hatására a még korrigálható gyengeségek mellé másodlagos sérülések társulnak, melyekhez már komolyabb terápiás eljárások szükségesek.

A terápia kezdetén az anamnesztikus és diagnosztikus eredményekre támaszkodva a vizsgáló szakemberek, a szülő és a gyermek bevonásával fejlesztési tervet készítünk, melyben meghatározzuk a 3. fejezetrész elején részletezett 3-as képességstruktúra fejlesztési ütemét:fejlesztesi-lista

  • Fejlesztési cél (idő intervallum: min. fél év)
  • Fejlesztési terv
  • Fejlesztési kontroll

Példa:

Zsuzsa 9 éves cserfes, életvidám leány, aki 3. osztályba jár. A többségi osztályban 27 másik osztálytársával tanul együtt. A tanárnak feltűnik, hogy Zsuzsa egyre gyakrabban elábrándozik, nem figyel, és nem tudja követni az óra menetét.

A tanárral történt egyeztetést követően a szülők jobban odafigyelnek Zsuzsa matematikai eredményeire, tevékenységére. Nő a nyomás Zsuzsa vállán, így több alkalommal megesik, hogy eltitkolja otthon házi feladatát, ezzel is mentesítve magát a nehézségektől. Az iskolai ellenőrzés során kiderül a házi feladat egyre rendszeresülő hiánya. Zsuzsa a teljesítménykényszer következtében megtapasztalja a stressz által okozott teljesítményblokkolást. A helyzet egyre reménytelenebb mind a gyermek, mind a szülő, mind a pedagógus számára.

Milyen segítség nyújtható ilyen esetben a résztvevők számára? Zsuzsa számára a ki kell építeni egy biztonságos érzelmi környezetet az egyértelmű szabályok, megegyezések alapján, hogy Zsuzsa ne kerüljön teljesíthetetlen feladat elé, és ezáltal csökkenjen a belső stressz nyomása, épüljön önbecsülése. Közösen fel kell tárni a teljesítménybeli nehézség okait (diagnosztika, interjú, hibakutatás), és a résztvevőkkel közös terápiás cél és feladattervet megfogalmazni.

Fejlesztési cél lehet a már említett 3. fejezetrész elején található 3-as diszkalkulia diagnosztika egység elemei:

Példa:

Zsuzsa Fejlesztési cél Fejlesztési terv
Általános képesség vizuális észlelés tárgykereső játék
  lateralitás rámolás, mondókák
Matematikai képesség osztályozás tárgyak, majd személyek osztályozása tulajdonságok alapján
  számlálás számlálós játékok
Környezet támogatása szülő tanulói módszerek elsajátítása
  oktatás differenciál módszerek alkalmazásának támogatása
Személyiségfejlesztés önkép erősítése megerősíteni, amiket már elsajátított

A példa táblázatában szereplő képességek fejlesztési célját és tervét a haladási ütemnek megfelelően, de legalább félévente felülvizsgálják, majd az elért eredményeket rögzítik majd az azokra épülő új célokat, terveket dolgoznak ki.

A fejlesztési tervhez kapcsolódik fejlesztési óraterv készítése, mely megegyezik más területek óraterveivel.

Felhasznált irodalom
Farkasné Gönczi Rita (2011): Diszkalkulia- terminológiaváltás, diagnosztika forradalma, terápia megújulása. in: Papp Gabriella (szerk.) A diagnozistól a foglalkozási rehabilitációig, ELTE BGGYK, Budapest.

Ugrás az oldal elejére.