Szakkönyvek

Diszkalkulia – terminológiaváltás, a diagnosztika forradalma, a terápia megújulása
Farkasné Gönczi Rita
Képtalálat a következőre: „papp gabriella a diagnózistól a foglalkozási rehabilitációig”
A 2011-ben az ELTE BGGYK gondozásában megjelent tanulmánykötetben majd 20 oldalon keresztül a szerző bemutatja a diszkalkuliával kapcsolatos határtudományok új eredményeit, illetve ezek hatását a fogalomfejlődésre.
A gyakorlat számára áttekintést nyújt a jelenleg hazánkban alkalmazott diagnosztikus eszközökről, fejlesztési lehetőségekről. A fejezet végén a fejlesztő munkát támogató szakirodalmi jegyzéket mutat be.
A fejezet elméleti és gyakorlati ismeretek mentén tárja az olvasó elé a jelenkor diszkalkulia felfogását, melyet saját kutatásának eredményeivel színesít.


A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a gyógypedagógia aspektusából
Farkasné Gönczi Rita
uj-tudos-kiadvanyA 2011. év végén az Új Tudós Kiadó jóvoltából több más magas színvonalú szakdolgozat között jelent meg Farkasné Gönczi Rita A diszkalkulia fogalma a neurológia, a pszichológia és a gyógypedagógia aspektusából című egyetemi dolgozata. A dolgozat első felében áttekinti a diszkalkuliajelenségének terminológiai fejlődését, összegzi a diszkalkulia témájával foglalkozó határtudományok eredményeit, melyek alapján újra értelmezi az eddig alkotott fogalmakat. Az új terminológiát elhelyezi a gyógypedagógia rendszerében. A dolgozat második szakaszában nemzetközi és hazai kérdőíves felmérés eredményeit elemzi, mely a diszkalkulia fogalomrendszerét, diagnosztikus eszköztárát és fejlesztési lehetőségeit tárja fel. Végül pár gyakorlati játékot mutat be a terápiás eszköztár bővítéséhez.


Számok, számolás, számolászavarok
Márkus Attila
Képtalálat a következőre: „számok, számolás, számolászavarok”A szakkönyv áttekintést nyújt a számok és az azokkal végzett műveletvégzések evolúciós fejlődéséről, illetve a számolászavarok kutatásának történetéről.
A szerző összegzi a fejlődési diszkalkuliával kapcsolatos tudományos eredményeket, kiemelten a neurokognitív tudományterület elemzésével, melyet a saját ezirányú kutatásának eredményeivel egészít ki.

A szakirodalom a Pro Die kiadásában jelent meg 2007-ben.


Diszkalkuliáról pedagógusoknak
Mesterházi Zsuzsa
diszkalkuliarol-pedagogusoknakA diszkalkuliával foglalkozó szakemberek számára régóta ismert kiadvány még mindig elévülhetetlen tudásbázis képez, ezért ajánlom az olvasók figyelmébe. A Mesterházi Zsuzsa szerkesztésében 1999-ben megjelent Diszkalkuliáról pedagógusoknak című könyv elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a matematikai hibák háteréről. Először a hibák eredetéről, a hibatkutatás múltjáról kap történelmi tájékoztatót az olvasó, majd pszichológiai oldalról kerülnek elemzés alá a matematikai hibák. A pedagógusok számára a számköröknek megfelelően fejlesztési tervek gyűjteménye segíti a munkát, végül egy esetismertető esszé és azonnal hasznosítható feladatlapok bővítik a kiadványt.


Ugrás az oldal elejére.