Diagnosztika

Jó gyakorlatok hatása
A diszkalkulia diagnosztikája Magyarországon az elmúlt években a Kutatás menüpont alatt olvasható kérdőíves felmérés alapján többségében a Dékány Judit munkásságához fűződő pedagógiai vizsgálóeszközt alkalmazta a néhol megjelenő pszichológiai tesztek szubtesztjei és a saját maguk által kidolgozott tesztek mellett.
A kidolgozott eljárások a jó gyakorlat elve alapján működtek. Az eltérő határtudományok eredményei kevéssé jelentek meg az eszközök kidolgozása és fejlesztése során.

Tudományterületek hatása
A 21. század elejétől megerősödött a neurokognitív tudományok hatása, amely a diszkalkulia diagnosztika és terápia területén is kifejtette hatását.