Megjelent az útmutató

Megjelent a Tantervi és módszertani útmutató füzetek sorozat Útmutató a matematika tantárgy tanításához a 2020-ban kiadott Nemzeti alaptanterv és kerettantervek alapján című kiadványa. A 89 oldalas online hozzáférhető kiadvány Csapodi Csaba, Hegyi Györgyné, Kosztolányi József, Kulman Katalin, Móricz Márk, Pintér Klára és Vancsó Ödön tollából született Csépe Valéria szakmai vezetése alatt.

Az útmutató a NAT-hoz igazodva bemutatja a tantárgy célját, az évfolyamonként megjelenő témaköreit és azok mentén az oktatás-nevelés általános és témakör specifikus módszertani javaslatait.

Az útmutató elérhető és letölthető a matematika oktatás menüpontban.