Iskola

A diszkalkuliával diagnosztizált tanulók esetében a család mellett az iskola a másik meghatározó környezet, amely befolyásolja a gyermek viselkedését, a saját helyzetének elfogadását.

Az iskola meghatározó a diszkalkuliás gyermek számára, mind az intézményvezetés döntéseit és egyben hozzáállását illetően, mind az érintett pedagógus tevékenysége kapcsán.

Az iskola szerepei a diszkalkulia esetében:
Jelzőrendszer: a matematika tantárgy során az elvárttól jelentősen alul teljesítő tanulók megfigyelése, szülők számára szakértői vizsgálat kezdeményezésének motiválása.
Együttműködő partner: a szakértői vizsgálat kezdeményezését aktív együttműködésével támogatja. A beadandó dokumentumokhoz az információkat biztosítja a szülők vagy a nagykorú diszkalkuliás személy számára.
Biztonsági bázis: a szakértői vélemény alapján a lehetőségeihez mérten a kedvezmények és a fejlesztés biztosítása az érintett tanuló számára. Olyan feladatokat vállaljon fel, amelyek teljesíthetőek, mert például a fejlesztésnek nevezett korrepetálás nem felel meg a valódi terápiának. A terápiát végző szakembertől elfogadja, hogy nem a tanmenet szerint halad, hanem az alapokat erősíti meg, illetve a szakember tanácsait team munkában beépíti a tanulóval kapcsolatos mindennapjaiba.

A tanár szerepe a diszkalkulia esetén:
– Figyeljen a tanulóra, szánjon rá külön figyelmet!
– Teremtsen biztonságos és empatikus környezetet!
– A tanulótársak felkészítése támogatóvá.
– Ne érje be a magolással nyújtott eredménnyel!
– Figyelje a hibák fajtáját, a hibás gondolkodási stratégiákat!
– Mutasson stratégiákat!
– Ismételjenek újra, újra és újra!
– Részletesen magyarázza el a folyamatokat!

A tanár lehetőségei az órán:
– A mennyiségekre következetesen azonos kép mutatása.
– Új ismeretet cselekvésbe ágyazottan sajátítja el.
– Minden számjegyet egyesével kell megtanítani.
– A becsléssel járó feladatok nehézséget okoznak.

Az órán is alkalmazható játékok megtalálhatóak a Játéktár menüpontban, illetve a Fejlesztés címke alatt.

Ugrás az oldal elejére.