Diszkalkulia a közoktatási törvény keretei között – 1. rész- Kategória és diagnosztika

Diszkalkulia elhelyezése az SNI (speciális nevelési igényű) gyermekek, tanulók fogalom rendszerében
A diszkalkulia a jelenlegi közoktatási törvény hivatalos meghatározása szerint a megismerő funkciók organikus okokra vissza nem vezethető zavarai közé tartozik, mely a tudományos eredményekkel nem koherens. A neurológia modern eredményei alapján a diszkalkuliát eredményező agyi struktúra és funkció zavara, vagyis organikus okokra visszavezethető. A feltárás problematikáját az fMRI felvétel készítésének igen magas költségigénye és a meglévő tesztek bizonytalansági tényezője együttesen okozza.
Ezen ismeretek alapján a törvényi rendelkezés pontosan:
9. Fejezet – Záró rendelkezések – Értelmező rendelkezések / 121. § (1) E törvény alkalmazásában / 29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.

Diszkalkulia diagnosztikája
Jelen közoktatási törvény alapján a diszkalkulia feltárását a szakértői bizottságok végzik, akik a szakértői véleményben tesznek javaslatot az ellátásra. Szakértői vizsgálatot a szakemberek mellett maga a szülő is kezdeményezhet a megfelelő igénylő dokumentum kitöltésével. Az igénylőlap letölthető a www.dyscalculiaport.hu oldal diagnosztika menüpontjában.
4. Fejezet / A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény
(8) Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű, a nevelési tanácsadó megkeresésére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt.

Idézve: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (2007. évi LXXXVII. Törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról)