DPV – Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat – továbbképzés 2017

Az ELTE GYOPSZ Diszkalkulia munkaközössége 2015. évben megjelentette a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat (DPV) standardizált eszközrendszerét. A jelenleg e témában szakértői vizsgálatot folytató intézmények számára mostantól egységes diagnosztikai módszer és eszközrendszer áll rendelkezésükre.
A módszerről a következő linken elérhető prezentációban olvasható rövid bemutató Dékány Judit és Polgárdi Veronika szerkesztésében. A pdf prezentáció IDE klikkelve olvasható.

A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat (DPV) módszertanának elsajátítására 2017 első felében a Logopédia Kiadó nyújt lehetőséget.

A képzés célja 
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők a vizsgálóeljárás elméleti hátterének birtokában a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata felvételéhez.
A résztvevők általános és lényegi ismeretekkel rendelkezzenek a fejlődési diszkalkulia és a számolásban résztvevő kognitív rendszerek összefüggéseiről, a szakirodalom tükrében.
Ismerjék meg az óvodásoknak és kisiskolásoknak készült vizsgálóeljárás koncepcióját, alapelveit, felépítését, célját, eszközeit, felvételének és kiértékelésének módját. Legyenek tisztában a mérés és az értékelés lényegi szempontjaival, a pedagógiai vizsgálatban rejlő terápia-relevancia lehetőségeivel.  A gyakorlat jegyében oktatófilmek, esetismertetések segítségével, kooperatív munkaformákkal és egyéni megfigyeléseken keresztül szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia ill. a matematikatanulási nehézség felismerésében: a hibaelemzésben, a kapott eredmények értelmezésében, valamint a  fejlesztés megtervezésében. Cél, hogy olyan  ismeretek, technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a szakszolgálati diagnosztikai és terápiás munkában is, illetve a matematika tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is hasznosítani tudnak az 5-10 éves korú egyéni bánásmódot igénylő gyermekeknél.

A tanfolyam a szükséges létszám (min. 20-25 fő) megléte esetén vidéken is indítható.
Képzési napok 2017-ben Budapesten: 2017. 01.14., 02.11. de. és du. (szombati napok).
A képzés helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest Ecseri út 3.

Részletes információk a résztvevői tájékoztatóban olvashatók.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a diplomamásolat elküldésével lehet.

A képzés alapítási engedélyének nyilvántartási száma:27282-91/2016/KOIR
A képzés nyilvántartási száma: A/8599//2016.
Iktató szám: PED/404-1/2016
A képzés részvételi díja Budapesten: 40.000.-Ft.
A képzés részvételi díja kihelyezett helyszínen: 45.000.-Ft.
A képzés időtartama: 30 óra (3 nap)
Jelentkezés: logopedia.tanfolyam@gmail.com

A továbbképzésről IDE klikkelve olvashat részletesen.