Diszkalkulia szűrőlapok – Dyscalculine

A Dyscalculine szakembere, Szabó Ottilia több évtizedes diagnosztikus munkájának eredményeként került kidolgozásra a Fejlődési Diszkalkulia Szűrő- és Vizsgálólapok (FDL), melyek 6 szinten mérik a gyermek numerikus képességeit, számolási teljesítményét.

A szintek egymásra épülnek, különböző számkörökben vizsgálják a számlálás, a numerikus információfeldolgozás, az aritmetika, a verbális feldolgozás, a fogalomértés és használat mintázatát és szintjeit.

A különböző szinteken vizsgáló szűrőlapok csomagjai tartalmaznak: egy db A4-es füzetet, amely tartalmazza a vizsgálat leírását, a másolható vizsgálati jegyzőkönyvet és munkalapot, valamint értékelő lapot, és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges mellékleteket, illetve tartalmazza a könnyen kézbe vehető vizsgáló és pedagógus kártyákat és kivágható eszközöket, jutalomkártyákat is.

A FDL eszközökről további információ ITT olvasható.