Természetes testkép

A diszkalkulia reedukáció során hangsúlyos szerepet kap a testkép és testséma fejlesztése, melyhez rengeteg fejlesztőjátékot dolgoztak ki a szakemberek. A családi fejlesztés egyik alappillére, hogy a gyermek játékba ágyazottan tapasztalja meg az új ismeretet, érzékletet.
A saját testtudat első állomása a testkép kialakulása, megerősödése.  Ehhez nyújtanak segítséget a mozgásos játékok, az ember ábrázolások.
A testkép megerősítését segítő játékot játszottunk tegnap a fiammal, ami nem így indult, mégis több szinten hasznos feladattá vált.

A testkép kialakításához a szomszéd által elégetett ágakból keletkezett faszenet használtuk, hisz a természet átalakulását is megtapasztalhattuk ezáltal. A bátrabbak a hamuba is nyúlhatnak. Mi megtettük. Finom, lágy érintésű anyag vette körül az ujjainkat. A faszénről pedig kiderült, hogy nem mindegyik megfelelő a rajzoláshoz. A gyors környezetismereti foglalkozást követően kezdődhetett a játék.

Test körberajzolás – emberalak
A gyermek lefekszik, körberajzoljuk, majd mi fekszünk le, és a tanultak alapján körberajzol minket. Izgalmas, játékos élmény. A körvonal lehet a testtől távolabbi, elnagyolt, vagy a részleteket is kiemelő. Például lehet a végtagokat különböző helyzetekben körülrajzolni. Ezzel tovább bolondítható a feladat, és növelhető a gyermek motivációja. A gyermek korától függően részletezhető a végtagok elemei. Ha sikerül, érdemes az ujjakat is megrajzolni, ha nem később megjelölhetőek.

Érzelmek kifejezése
A gyermek számára további játékos tanulást jelent, ha a test részleteit együtt dolgozzuk ki. Például megbeszéljük az arc elemeit (szemek, orr, száj, fülek, haj) és azt megjelenítjük az ember sémán. Mi megrajzoltuk a szemeket, orrot, szájat, majd elkezdtünk az érzelmekről beszélgetni. Hirtelen vidám és szomorú szájat kellett rajzolni az emberalaknak. Ennek kapcsán mi magunk is egymást váltva mutattunk ki mérges és vidám arckifejezést. Majd megbeszéltük, hogy mitől látszunk hol vidámnak, hol szomorúnak.

Részletek megjelenítése, díszítés
A testkép gyakorlás végső szakaszában megnéztük, mi van rajtunk, és ezeket
megjelenítettük a környezetünkben található kellékekkel. Az ember alakunknak lett így dús haja, cipője, öve és még elegáns nyakkendője. A kellékek összeállítása során folyamatosan beszélgettünk a mindennapi öltözködésről, a férfiak megjelenéséről.

Ami gyakorolható a játék által
– testkép alakítás
– emberalak ábrázolás
– téri tájékozódás
– lateralitás (jobb – bal irányok)
– érzelmek kifejezése
– érzékszervek megjelenítése
– számosság kis számkörön belül