Ördögi kör a diszkalkuliát átélő személyek esetében

A diszkalkulia témát feldolgozó szakirodalmak és információs oldalak a matematika oldaláról elemzik a tapasztalt eltéréseket, és ezek terápiás segítségével foglalkoznak.
A szakmai ismereteket mellett nem feledkezhetünk meg a diszkalkuliás személy lelki tényezőiről sem, hisz a terápia csak az érintett személy pozitív hozzáállásával, együttműködésével lehet sikeres.

Az ördögi kör jelentése

Német nyelvű területről származik az “ördögi kör – Teufelkreis” elnevezés.
A diszkalkuliás ember Személyisége – Teljesítménye – Környezete triászának kapcsolatrendszeréből alakul ki a negatív irányú ördögi kör.
A teljesítményből eredő sikertelenség és félelem a személyiségben elkerülést és leblokkolást építhet ki, mely ismételt sikertelenséget és félelmet épít ki. A környezet számára teljesítmény csalódást, aggodalmat épít ki, mely a személy teljesítményét illetően hamis elvárásokat alakít ki. Ez a környezeti kontroll pedig a személyiségben drukkot és kompenzációt eredményez. Az oda- vissza ható erők pedig kialakítanak egy negatív spirált a triász körül. Ez az ördögi kör.

A diszkalkulia terápia része, nem csak a matematikai képességek fejlesztése, kiegészítő módszerekre és eszközökre történő felkészítés, hanem az ördögi körbe történő belépéssel, annak felszámolása. A terapeuta a tirásszal egyszerre vagy súlyozottan foglalkozik. Vagyis nem csak a diszkalkulia területén érintett személlyel, hanem környezetével is dolgozik.

Az ördögi kör megszüntetése

Az ördögi kör átfordulása pozitív tanulási körré:
Teljesítmény- Személyiség között: gyakorlás és teljesítménykedv, sikerélmény
Teljesítmény – Környezet között: megfelelő módszer és elvárás által helytállás, mely büszkeséget okoz
Környezet – Személyiség között: kétirányú bizalom alakul ki.

www.dyscalculiaport.gonczirita.hu honlap és jelen blog azért hivatott, hogy a diszkalkuliában érintett személy és környezete számára segítséget, ötleteket nyújtson.