AKTUÁLIS – Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat – TANFOLYAM

A Logopédia Kiadónál DPV – Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat tanfolyam indul 2018. tavaszán, illetve elérhető a DPV vizsgálócsomag.
Érdemes böngészni a Kiadó oldalán és FB elérhetőségén a kedvezményes lehetőségekről. 

Logopédia Kiadó honlapja: www.logopediakiado.hu
A Logopédia Kiadó FB oldala: https://www.facebook.com/logopediakiado/?ref=ts&fref=ts

A DPV tanfolyamról rövid információ a Logopédia Kiadó honlapja alapján:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a diszkalkulia oki hátterét, tüneteit, összefüggéseit a tanulási részképességekkel, kognitív funkciókkal. Ismerjék meg a témával foglalkozó legkorszerűbb szakirodalmakat, ezek tükrében a diszkalkulia vizsgálat főbb területeit és diagnosztikus szempontjait, ill. a terápiás szükségletekhez igazodó alapelveket. A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetésen, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia- terápiás módszerekről, eszközökről, a komplex fejlesztés, differenciálás lehetőségeiről.
A tanfolyam részletei a Logopédia Kiadó honlapján olvashatóak.