DISZ(harmónia) – a diszkalkulia spektrumában

A harmónia jelentése az összhang, az egymásba illeszkedés. A matematikai kompetencia a matematika specifikus készségek és képességek összhangja során alakul. Vagyis a személy képessé válik, hogy a matematikát érintő helyzetben hatékonyan cselekedjen. Ehhez a matematikai ismereteken és a motívumon, attitűdön túl szükség van a matematika-specifikus készségekre és képességekre. Mik ezek a matematika- specifikus készségek és képességek?

1. ábra: a matematikai kompetencia készség- és képességkomponensei a faktoranalízis és a tartalmi elemzések alapján (Forrás: Dékány Judit, 2009)

A matematika-s specifikus készségek és képességek komplex fejlesztése a matematika kompetencia alakulásának. A táblázat alapján látható, hogy például a térlátás és téri viszonyok ismerete is nélkülözhetetlen. A matematika térben zajlik. A gyermekek pakolnak, rámolnak, és közben tárgyakat halmazokba rendezik, vagy éppen hozzáadnak egy csoporthoz vagy elvesznek belőle. A probléma érzékenység és problémamegoldás az általános kérdéses helyzetek mellett segít egy matematikai jellegű kérdés megválaszolásában is.

Diszkalkulia esetén a matematika- specifikus készségek és képességek az összhangtól eltérően működnek, nem tudják egymást támogatni, vagyis diszharmónia lép fel. A diszkalkulia diagnosztika során feltárt szórt képességprofil mutatja meg, hogy a tünetek mentén mely területek fejlesztése domináns, természetesen a többi matematika-specifikus készség és képesség támogatásával egyetemben. A fejlesztés során a képesség-profil alapján a meglévő képességekre alapozottan a hiányos képességek kialakítása és fejlesztése történik a gyógypedagógiai terápiás munka során. A fejlesztési szempontok mentén végzett munka a fenti táblázatban szereplő képességekkel dolgozik.

Az iskolában zajló terápia nem korrepetálás, hanem a matematikai kompetencia alapjainak kialakítása, megerősítése. A pedagógusok intenzív együttműködésével a diszkalkuliával diagnosztizált tanuló több oldalú támogatása valósul meg. A pedagógusok differenciált óravezetéssel segíthetik a tanulót. Az iskola egyben jelzőrendszer, együttműködő partner, biztonsági bázis.
A közös munka hatására a diszkalkuliás személy számára a diszharmónia elemei felismerhetőek, egyes elemei eltűnnek, a többi esetében a kialakított megküzdési stratégiák segítik a mindennapi életet.

Cikkhez felhasznált irodalom
Dékány Judit (2009): Tanulási sikeresség és matematikai kompetencia. Gyógypedagógiai Szemle, 2009/5
Farkasné Gönczi Rita (2008): Diszkalkulia a gyógypedagógia és határtudományai aspektusából, Gyógypedagógiai Szemle 2008/3