Diszkalkulia diagnosztika és fejlesztési szempont – képzések a Logopédia Kidónál

Képzések a Logopédia Kiadónál diszkalkulia témában.
Gyakorlatias szemléletű képzések.

Érdemes jelentkezni!


LG-03. A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata

A képzés alapítási engedélyének nyilvántartási száma:27282-91/2016/KOIR
A képzés nyilvántartási száma: A/8599//2016.
Iktató szám: PED/404-1/2016
A képzés részvételi díja Budapesten: 40.000.-Ft.
A képzés aktuális kedvezményes részvételi díja területileg 3 fő együttes jelentkezése esetén: 30.000.-Ft.
A képzés részvételi díja kihelyezett helyszínen: 45.000.-Ft.
A képzés időtartama: 30 óra (3 nap)

A képzés célja: A tanfolyam célja, hogy a résztvevők a vizsgálóeljárás elméleti hátterének birtokában, a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket szerezzenek a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata felvételéhez. A résztvevők általános és lényegi ismeretekkel rendelkezzenek a fejlődési diszkalkulia és a számolásban résztvevő kognitív rendszerek összefüggéseiről, a szakirodalom tükrében. Ismerjék meg az óvodásoknak és kisiskolásoknak készült vizsgálóeljárás koncepcióját, alapelveit, felépítését, célját, eszközeit, felvételének és kiértékelésének módját. Legyenek tisztában a mérés és az értékelés lényegi szempontjaival, a pedagógiai vizsgálatban rejlő terápia-relevancia lehetőségeivel.  A gyakorlat jegyében oktatófilmek, esetismertetések segítségével, kooperatív munkaformákkal és egyéni megfigyeléseken keresztül szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia ill. a matematikatanulási nehézség felismerésében: a hibaelemzésben, a kapott eredmények értelmezésében, valamint a fejlesztés megtervezésében. Cél, hogy olyan ismeretek, technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a szakszolgálati diagnosztikai és terápiás munkában is, illetve a matematika tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is hasznosítani tudnak az 5-10 éves korú egyéni bánásmódot igénylő gyermekeknél.

A tanfolyam a szükséges létszám (min. 20-25 fő) megléte esetén vidéken is indítható.
Képzési napok Budapesten: 2018. 04.14.; 05.05.; 05.12. (3 szombati nap). Jelentkezését előjegyzésbe vesszük: logopedia.tanfolyam@gmail.com
A DPV vizsgáló csomag a Logopédia Kiadónál megrendelhető (jogszabály-módosítást követő, második, javított kiadás).(a doboz ára: 33.020.-Ft.

 

LG-01. A matematikatanulás zavarai (diszkalkulia)

Alapítási engedély száma: 27282/161/2016
A képzés részvételi díja Budapesten: 40.000.-Ft.
A képzés kedvezményes részvételi díja területileg 3 fő együttes jelentkezése esetén: 30.000.-Ft.
A képzés részvételi díja kihelyezett helyszínen: 45.000.-Ft.
A képzés időtartama: 30 óra (3 nap)
A képzés célja: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők a legkorszerűbb szakirodalmak tükrében lényegi ismeretekkel rendelkezzenek a diszkalkulia szűkebb és tágabb értelmezéséről, oki hátteréről, tüneteiről, azok összefüggéseiről a tanulási részképességekkel, kognitív funkciókkal. Ismerjék meg a diszkalkulia vizsgálat főbb területeit és a szükségletekhez igazodó diagnosztikus és terápiás alapelveket, feltételrendszerét. A gyakorlat jegyében oktatófilmeken, esetismertetésen, szemléltető eszközökön, saját élményeken keresztül, kooperatív munkaformákkal szerezzenek tapasztalatokat a diszkalkulia-terápiás módszerekről, eszközökről, a komplex fejlesztés, differenciálás lehetőségeiről. Cél, hogy olyan komplex szemlélet, ismeretek, technikák birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyeket a matematika tanórákon és a fejlesztő foglalkozásokon is hasznosítani tudnak óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél.

A tanfolyam a szükséges létszám (min. 20-25 fő) megléte esetén vidéken is indítható.
Képzési napok Budapesten: 2018. 02.24.; 03.03.; 03.24. (3 szombati nap).
Jelentkezését előjegyzésbe vesszük: logopedia.tanfolyam@gmail.com