Brossúra a diszkalkuliáról- gyógypedagógus hallgatók projektmunkája

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakirányon tartott Diszkalkulia alapismeretek tanegység 2017/18 tavaszi évfolyamán tanuló gyógypedagógus hallgatók a már 10 éve rendszeresen meghívott tapasztalati szakértő saját élményű beszámolójára épülő bemutatója mellett saját projektek készítésével gazdagították a szakmát. A Játéktár menüpont alatt található fejlesztő eszközök és feladatlapok mellett az ismeretátadás innovatív formáit valósították meg. A következő sorozatban az elkészült 3 projektmunka kerül bemutatásra. A jelen bejegyzésben a szülőknek és pedagógusoknak jól hasznosítható tájékoztató brossurát mutatjuk be, amely letölthető a Tájékoztató menüpontban.

BROSSÚRA A DISZKALKULIÁRÓL

A gyógypedagógus hallgatók által készített szórólap elsődleges célcsoportja a diszkalkuliás gyermekeket, tanulókat nevelő szülők, másodlagos célcsoportot képezik a pedagógusok, a harmadlagos célcsoportot a téma iránt érdeklődő személyek adják.  A szórólap rövid, átfogó, gyakorlatias ismereteket közös a diszkalkuliáról. Az ismeretterjesztő füzet a diszkalkuliáról szól a szülők számára, mely segíti a diszkalkulia korai felismerését, és így a fejlesztés időben való megkezdését. A brossúra célja:

A brossurát Fekete Dóra, Horváth-Szabó Anna, Kocsár Dóra, Koó Luca Hanna, Korn Zsófia, Major Nikolett, Róka Luca készítette.