Doktori disszertáció a diszkalkulia diagnosztikájáról

Farkasné Gönczi Rita, a www.dyscalculiaport.gonczirita.hu szerkesztője, A diszkalkulia diagnosztikája eltérő szaktudományi aspektusból című doktori disszertációjának nyilvános vitáján 2018 november 28-án “summa cum laude” eredménnyel végzett.

A doktori értekezésben bemutatott kutatás témája a diszkalkulia definíciójának, terminológiájának, diagnosztikájának interdiszciplináris áttekintése, illetve a diszkalkulia diagnosztikus modelljének pontosítása, a diagnosztikus folyamatokban használható feladattipusok meghatározása. A kutató továbbá választ keresett a mesébe ágyazott szürőeljárás alkalmazási lehetőségére.

A doktori értekezés és a tézisfüzet tartalma a www.dyscalculiaport.gonczirita.hu/kutatas/ menüpontban letölthető és a szerző pontos meghivatkozásával idézhető.