SZÁMOLJUNK EGYÜTT – Diszkalkulia témájú workshop tapasztalata

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének Országos Szakmai Konferenciáján 2018. június 27-én a diszkalkulia témakörében tartott közös szakmai workshopot Farkasné Gönczi Rita és Szabó Ottilia. Köszönet a közös munkáért!

A workshop alatt a résztvevők betekintést kaptak Farkasné Gönczi Rita doktori kutatásának eredményeibe, majd ismeretet szereztek a hibaanalízis módszeréről. Szabó Ottilia bemutatta a diszkalkulia terápiás alapelveit, végül a Dycsalculine feladatlapjainak elemzésével gyakorlati tapasztalathoz jutottak a résztvevő gyógypedagógusok.

Doktori kutatás eredményei a workshopon

Farkasné Gönczi Rita rövid előadásából kiderült, hogy a doktori kutatás kérdőíves felmérésében választ adó alsó tagozaton matematikát tanító pedagógusok a válaszadó számolási zavart mutató alsó tagozatos tanulók elvárásához hasonlóan cselekedtető mesés felmérést tartanának megfelelőnek a diszkalkulia szűrése kapcsán. Továbbá a pedagógusok közel azonos arányban várnak a diszkalkulia szűrésére szempontsort és egyszerű tesztet, míg a válaszadó szakértői bizottsági tevékenységet folytató szakemberek csak a szempontsort ajánlják a kollégáknak.

Terápiás alapismeretek a workshopon

Szabó Ottilia előadása rendszerszinten mutatta be a diszkalkulia terápiájának területeit, így a nemszámolás és számspecifikus bázisképességekben megjelent a kognitív, a motoros és a verbális terület, melyekhez gyakorlati játékokat ismertek meg a résztvevők. Az előadásokban hangsúlyt kapott az attitűd és motiváció kérdése, amely súlyozza a terápia hatását. 

Az előadás során külön hangsúlyt kapott a hármas kódolás modelljének eleme, az analóg mennyiség reprezentáció (belső mentális számegyenes) kiépítésének, megerősítésének feladata.

A terápia során az alacsony absztrakciós képesség támogatására különböző szintű támogatás szükséges (például szín, textúra). A belső mentális számegyenes kialakulásának egyik feltétele a számolás kapcsán kialakuló mennyiségészlelés és mennyiségállandóság, melyek a térbeli számlálástól kell eljusson a síkbeli formáig. (Néhány játék ötlet a Dyscalculiaport honlap játéktárából).

A workshop utolsó egységében a résztvevők megismerkedtek a terápiában használható feladattípusokkal és eszközökkel, illetve a Dyscalculine feladatlapokkal. A csoportos feladatelemzés során a hangsúly a fokozatosság elvén a korosztály specifikus ismereteken és az egyénre szabott terápián volt.