Diagnosztika

A diszkalkulia megállapítására Magyarországon nem áll rendelkezésünkre sztenderdizált teszt vagy vizsgálati eszköz. Akkor mit lehet tenni? A meglévő, bejáratott eszközállományt alkalmazni,

A diszkalkulia fogalmának dilemmái 2.

A diszkalkulia jelensége a gyógypedagógia és határtudományainak eredménye alapján komplex fogalom. Minél részletesebben vizsgálunk egy problémakört, annál pontosabb leírást készíthetünk,

A diszkalkulia fogalmának dilemmái

A diszkalkulia jelenségének interdiszciplináris meghatározása egyet jelent számomra a holisztikus emberszemlélettel. Nem tekinthetünk a területre csupán egy tudományterületről, mint ahogy

1 4 5 6